ÅNDELIG PRAKSISGRUPPE I AARHUS OVER 6 MANDAG AFTNER FORÅR 2020

Fra 06.01.2019 19:30 indtil 25.05.2020 21:30
Kategorier: Troshjælp kursus
Hits: 1953

 

Åndelig Medvandring

- Længes du efter at få ny glæde, dybde og balance i dit liv?

– At forankre din tro dybere eller lære nyt i din søgen?

– At lære meditation med kristne rødder?

– At dele denne opdagelsesrejse med andre?

Åndelig Medvandring giver dig mulighed for at opbygge en dybere relation til Gud i dit liv gennem meditation i fællesskab og alene samt gennem samtaler med en erfaren åndelig vejleder og med dine medvandrere. Åndelig Medvandring drejer sig om at opbygge en spirituel praksis, der bringer os nærmere Gud i hverdagen – og at følges med andre i processen.

Forløbet indeholder:

• Praksisgrupper (hver 4. uge): Du lærer meditation med kristne rødder sammen med andre

• Individuelle samtaler med en erfaren åndelig vejleder (hver 4. uge): Du bliver vejledt i at opbygge eller udbygge en åndelig praksis, der støtter dig i dit liv

• Medvandrersamtaler i mindre grupper (hver 4. uge): Du og dine medvandrere lytter til hinandens erfaringer og udfordringer, og I støtter hinanden på vandringen

• Individuel praksis (20 minutter dagligt)

Praktiske oplysninger:

Hvor: Lægehuset, Vestre Strandalle 56, 8240 Risskov

Hvornår: Første halvår 2020.

  1. Mandag d. 6. januar 2020 kl. 19.00 – 21.30
  2. Mandag d. 3. februar 2020 kl. 19.00 – 21.30
  3. Mandag d. 2. marts 2020 kl. 19.00 – 21.30
  4. Mandag d. 30. marts 2020 kl. 19.00 – 21.30
  5. Mandag d. 27. april 2020 kl. 19.00 – 21.30
  6. Mandag d. 25. maj 2020 kl. 19.00 - 21.30

Desuden aftales 6 medvandrermøder i mindre grupper og 6 personlige, individuelle vejledningssamtaler.

Pris (vejl): Kr. 2.400,- (inkl. 6 individuelle samtaler). Mulighed for særlig rabat såfremt økonomien er et problem, altid rabat til studerende og folk uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi vil hellere have deltagere end penge.

Mere information: www.aandeligmedvandring.dk

Projektet hører under organisationen Areopagos

Søg kurser & praksisgrupper

Alle kurser & praksisgrupper