Åndelig Praksisgruppe i Aarhus - forløb første halvår 2018

Fra 08.01.2018 19:00 indtil 11.06.2018 19:00
Hits: 3446

Åndelig Medvandring

Længes du efter at få ny glæde, dybde og balance i dit liv?

– At forankre din tro dybere eller lære nyt i din søgen? – At lære meditation med kristne rødder? – At dele denne opdagelsesrejse med andre? 
Åndelig Medvandring giver dig mulighed for at opbygge en dybere relation til Gud i dit liv gennem meditation i fællesskab og alene samt gennem samtaler med en erfaren åndelig vejleder og med dine medvandrere. 
Åndelig Medvandring drejer sig om at opbygge en spirituel praksis, der bringer os nærmere Gud i hverdagen – og at følges med andre i processen

Forløbet indeholder: 
• Praksisgrupper (hver 4. uge): Du lærer meditation med kristne rødder sammen med andre 
• Individuelle samtaler med en erfaren åndelig vejleder (hver 4. uge): Du bliver vejledt i at opbygge eller udbygge en åndelig praksis, der støtter dig i dit liv 
• Medvandrersamtaler i mindre grupper  (hver 4. uge): Du og dine medvandrere lytter til hinandens erfaringer og udfordringer, og I støtter hinanden på vandringen 
• Individuel praksis (20 minutter dagligt)

Praktiske oplysninger: 
Hvor: Lægehuset, Vestre Strandalle 56, 8240 Risskov 
Hvornår: Første halvår 2018,  ca. 6 mdr. 

  1. Mandag d. 8. januar 2018
  2. Mandag d. 5. februar 2018
  3. Mandag d. 5. marts 2018
  4. Mandag d. 9. april 2018
  5. Mandag d. 7. maj 2018
  6. Mandag d. 11. juni 2018
Alle dage kl 19.00-21.30

Desuden aftales 6 medvandrermøder i mindre grupper og 5 personlige, individuelle vejledningssamtaler.
Pris (vejl): Kr. 2900,-  (inkl. 5 individuelle samtaler). Mulighed for særlig rabat såfremt økonomien er et problem, altid rabat til studerende og folk uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Mere information: www.aandeligmedvandring.dk

Peder Poulsen, cand.theol.: 

Projektet hører under organisationen Areopagos

Søg kurser & praksisgrupper

Alle kurser & praksisgrupper