Åndelig Praksisgruppe i Aarhus vinteren 2018 - 19

Fra 11.05.2018 19:30 indtil 11.06.2019 19:00

Åndelig Medvandring

Længes du efter at få ny glæde, dybde og balance i dit liv?

– At forankre din tro dybere eller lære nyt i din søgen? – At lære meditation med kristne rødder? – At dele denne opdagelsesrejse med andre? 
Åndelig Medvandring giver dig mulighed for at opbygge en dybere relation til Gud i dit liv gennem meditation i fællesskab og alene samt gennem samtaler med en erfaren åndelig vejleder og med dine medvandrere. 
Åndelig Medvandring drejer sig om at opbygge en spirituel praksis, der bringer os nærmere Gud i hverdagen – og at følges med andre i processen

Forløbet indeholder: 
• Praksisgrupper (hver 5. uge): Du lærer meditation med kristne rødder sammen med andre 
• Individuelle samtaler med en erfaren åndelig vejleder (hver 5. uge): Du bliver vejledt i at opbygge eller udbygge en åndelig praksis, der støtter dig i dit liv 
• Medvandrersamtaler i mindre grupper  (hver 5. uge): Du og dine medvandrere lytter til hinandens erfaringer og udfordringer, og I støtter hinanden på vandringen 
• Individuel praksis (20 minutter dagligt)

Praktiske oplysninger: 
Hvor: Peder Poulsen, Kantorparken 14, st.th., 8240 Risskov 
Hvornår: Vinteren 2018-19, ca.7 mdr. 

  1. Mandag d. 5. november 2018
  2. Mandag d. 10. december 2018
  3. Mandag d. 14. januar 2019
  4. Mandag d. 18. februar 2019
  5. Mandag d. 25. marts 2019
  6. Mandag d. 29. april 2019
Alle dage kl 19.30-21.30

Desuden aftales 6 medvandrermøder i mindre grupper og 5 personlige, individuelle vejledningssamtaler.
Pris (vejl): Kr. 2900,-  (inkl. 5 individuelle samtaler). Mulighed for særlig rabat såfremt økonomien er et problem, altid rabat til studerende og folk uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Mere information: www.aandeligmedvandring.dk

Peder Poulsen og Lars Neve

Projektet hører under organisationen Areopagos


Søg kurser & praksisgrupper

Alle kurser & praksisgrupper